search menu linkedin2 twitter facebook cross check arrow-left arrow-right play share pause2 instagram

Diversiteit en inclusie

Onze open en inclusieve bedrijfscultuur stimuleert ambitieus talent, wie je ook bent. Wij geloven in de kracht van een grenzeloze samenstelling van onze teams. Mede daardoor zijn wij in staat om mondiale successen te behalen en ook als organisatie te blijven groeien.

Meer dan 50 procent van onze medewerkers en 30 procent van onze partners is vrouw. Ook mensen met een niet-Europese achtergrond voelen zich thuis. We werken er hard aan om ook cultureel diverser te worden, door breder te kijken naar de arbeidsmarkt en door andere culturen te betrekken in ons wervings- en selectiebeleid.

Allen & Overy is een kantoor waar mensen werken met een onafhankelijke geest, zonder al te veel geldingsdrang. Mensen die zich niet laten voorstaan op wat ze kunnen of welke positie ze bekleden, maar gaan uit van wie ze zijn. Als mens. Studenten en junior-medewerkers doen volop mee met de ervaren fee-earners en partners. En leren veel op die manier. Ook dat verstaan wij onder diversiteit. Bekijk hieronder onze visie op diversiteit en inclusie:

Wij hebben partnerships met uiteenlopende organisaties die zich inzetten voor diversiteit en inclusie:  

LGBT
A&O staat van harte achter initiatieven op het gebied van LGBT-emancipatie en vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, zich sociaal geaccepteerd en veilig voelt. A&O Amsterdam heeft zijn eigen LGBT-werkgroep en is aangesloten bij het wereldwijde A&Out netwerk. Ook zijn we verbonden aan ‘Workplace Pride’, een internationaal platform voor LGBT-inclusie op de werkvloer en aan ‘Forward’, een stichting gericht op het bevorderen van de acceptatie, erkenning en zichtbaarheid van LGBT’s binnen de Nederlandse juridische sector.

Giving Back 
Deze organisatie zet zich in voor eerstegeneratiestudenten met een multiculturele achtergrond. A&O’ers helpen deze studenten met hun persoonlijke ontwikkeling, het uitbreiden van hun zakelijk netwerk en het maken van studiekeuzes. www.givingback.nl

Agora Network
Een netwerk waar verschillende soorten talenten met roots uit alle hoeken van de wereld samenkomen.

Internationaal 
Ook op international niveau zijn we actief, zie: www.allenovery.com/corporate-responsibility/diversity-inclusion/